ATLAS Mall

نکته حائز اهمیت در پروژه آفتابگیر رمپ شرقی مجتمع تجاری اطلس تبریز 
ایجاد یک ساختار مخصوص Static Installation Structure می باشد.
لازم بذکر است تکنولوژی فوق در نوع خود کاملا منحصر به فرد است.